Pianowe Urządzenie Gaśnicze GK

Do pianowych urządzeń gaśniczych zalicza się takie urządzenia gaśnicze, które oprócz wody wykorzystują również środek pieniący. Przede wszystkim znajdują zastosowanie i wskazane są w środowiskach, gdzie istnieje możliwość pożaru cieczy łatwopalnych. Rodzaj i ilość środka pieniącego zależy od chronionego materiału. Ogólnie można powiedzieć, że do wody dodaje się od 1 do 6 % koncentratu pieniącego.

 

Działanie gaszące roztworu pianowego zasadniczo składa się z trzech czynników:

 1. piana jest lżejsza i rozkłada się równomiernie na powierzchni substancji łatwopalnej oddzielając w ten sposób dopływ tlenu.
 2. gazy powstające w procesie spalania substancji łatwopalnej nie przedostają się poza powłokę piany i nie powodują zagrożenia wybuchem
 3. woda zawarta w mieszaninie wychładza substancję łatwopalną.

W zależności od materiału chronionego zagrożonego pożarem i miejsca zastosowania urządzenia gaśniczego, dzieli się ja na trzy grupy:

 1. Urządzenia ciężkie
  – mieszanina wody i koncentratu pianowego jest ośmiokrotnie spieniana przez specjalne dysze
 2. Urządzenia półciężkie
  – spienianie mieszaniny powietrza i wody osiąga poziom od 20 do 200- krotności substancji wyjściowej. W tym celu stosuje się średnie dysze i rury.
 3. Urządzenia lekkie
  – w tym rodzaju urządzeń osiągana jest 1000-krotny efekt spienienia. W tak suchej pianie znajduje się w 1 m3 piany tylko 1 litr płynu (wody i koncentratu). W tym przypadku efekt chłodzenia odgrywa drugorzędną rolę.

Spienianie odbywa się z wykorzystaniem specjalnego mieszalnika, dysz, rur pianowych i generatorów.

Możliwości zastosowania urządzeń pianowych:

 • hale produkcyjne i magazyny
 • składy substancji łatwopalnych
 • przemysł przetwórczy (materiały sztuczne)
 • hangary lotnicze
 • statki i budynki nadbrzeżne

W zależności od zamierzonego efektu należy wybrać odpowiednią opcję urządzenia gaśniczego.

Chętnie pomożemy Państwu w wyborze optymalnego rozwiązania.