Instalacja Tryskaczowe Suche

W tym systemie zamiast wody, w sieci łączącej głowice tryskaczowe znajduje się powietrze pod ciśnieniem, które równoważy ciśnienie wody wywierane na przepustnicę przez wodę. Ciśnienie powietrza w suchej części instalacji zapewnia odpowiedni kompresor. W przypadku, gdy jedna lub więcej głowic się otworzy spada ciśnienie powietrza i woda przepływa do wszystkich głowic tryskaczowych równocześnie. System ten szczególnie nadaje się do zastosowania w pomieszczeniach, w których temperatura spada poniżej poziomu zamarzania wody.