CalanSmartSpray®


Kable to dla firmy ważna rzecz, stanowią one podstawę zaopatrzenia w energię, infrastruktury danych i umożliwiają sterowanie całymi obszarami produkcji.

Izolowane tworzywem sztucznym kable w przypadku pożaru silnie przyczyniają się do podtrzymania pożaru. Jeśli przykładowo w wyniki zwarcia dojdzie do szybkiego i anormalnego wzrost temperatury, w większości wypadków natychmiast dochodzi do zapalenia izolacji kabli i tym samym do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się pożaru.

Rozwiązanie specjalistyczne

Aby zapobiegać niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się pożaru, proponujemy ochronę kabli za pomocą automatycznych stałych urządzeń gaśniczych. Stosując urządzenia gaśnicze niskociśnieniowe drobnokropliste osiągamy wydajną i pewną ochronę przeciwpożarową z odpowiednio niewielkim zużyciem wody gaśniczej. W ramach procedury certyfikacyjnej VdS dla urządzeń gaśniczych niskociśnieniowych drobnokroplistych służących do ochrony poziomych tras kablowych (kanały, tunele i studnie kablowe) przeprowadzono prawdziwe próby ogniowe mające na celu sprawdzenie skuteczności niskociśnieniowych systemów drobnokroplistych.

Zastosowanie CalanSmartSpray

Biorąc pod uwagę położenie poszczególnych kabli i długość tuneli i kanałów kablowych, zabezpieczenie takich obszarów stanowi nie lada wyzwanie dla systemów ochrony przeciwpożarowej.

CalanSmartSpray to nasza odpowiedź na ochronę poziomych tuneli i kanałów kablowych.

Wraz z aktywowaniem urządzenia gaśniczego i dostarczeniem wody do obszaru pożaru natychmiast tłumiony jest pożar oraz rozwój dymu w pomieszczeniu. Wyrzucona z instalacji woda pochłania natychmiast uwolnioną energię reakcji spalania i od razu obniża temperaturę w pomieszczeniu, gdzie powstał pożar.