Stałe Urządzenia Gaśnicze Na FE-36

Urządzenie to posiada Certyfikat Zgodności Nr 1403/2003 wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. Zostało ono zaprojektowane zgodnie z następującymi normami:

a) NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguiching Systems- 1996 Edition,

b) ISO 14520: 2000 Gaseous fire extinguiching systems- Physical properties and system desing, Arkusze od 14520-1 do 14520-15,

c) PN-93 / M.-51250 / 01 Stałe urządzenie gaśnicze. Zasady projektowania i instalowania.

SUG na FE-36 przeznaczone jest do gaszenia pożarów grupy A,B i urządzeń pod napięciem do 1 kV.

Do gaszenia przez całkowite wypełnienie w:

 • serwerowniach,
 • centrach przetwarzania danych,
 • urządzeniach telekomunikacyjnych,
 • elektrowniach i elektrociepłowniach,
 • zakładach energetycznych,
 • urządzeniach produkcyjnych,
 • laboratoriach,
 • szpitalach,
 • archiwach,
 • skarbcach,
 • muzeach i bibliotekach.

System nie wymaga projektowania dodatkowych pomieszczeń na butle z gazem. Nie ma potrzeby podnoszenia odporności ogniowej ścian, czy okien.

Parametry techniczne:

 • czas opróżnienia zbiorników <10s
 • czas utrzymania stężenia gaśniczego 10min
 • stosowany środek gaśniczy FE-36
 • napięcie zasilania z sieci 230/220 V , 50 Hz
 • napięcie zasilania z akumulatorów w IGNIS 1520 21-28 V , 6,5Ah i 4Ah
 • stopień ochrony obudów elektrycznych IP 30
 • zakres temperatur pracy 0 ÷ 50 °C

Konfiguracja Stałego Urządzenia Gaśniczego

Konfiguracja Stałego Urządzenia Gaśniczego polega na takim doborze ilości butli w zespole gaszącym, aby ilość środka gaśniczego odpowiadała wielkości pomieszczenia. Niezależnie od ilości butli w danej konfiguracji jest jeden układ sterowania, który służy do monitorowania pomieszczenia i systemu przeciwpożarowego oraz sterowania procesem automatycznego gaszenia.

Środowiskowe warunki pracy

SUG na FE-36 stosuje się w pomieszczeniach zamkniętych w zakresie temperatur od 0°C do 50°C i wilgotności względnej nie przekraczającej 95% przy 40°C.
Układ sterowania Stałego Urządzenia Gaśniczego służy do monitorowania pomieszczenia i systemu przeciwpożarowego oraz sterowania procesem automatycznego gaszenia. Funkcje te realizowane są przy pomocy centrali automatycznego gaszenia IGNIS 1520 produkcji ZDU POLON-ALFA. Zestaw inicjuje proces gaszenia po wykryciu zagrożenia pożarowego i po jego odpowiedniej weryfikacji. Możliwe jest również ręczne uruchomienie procesu gaszenia i jego zatrzymanie. Powyższy układ monitoruje system zarówno podczas czuwania jak i gaszenia.

Dane dotyczące środka gaśniczego

 • Nazwa: FE-36 Fire Extinguishing Agent
 • Skład chemiczny: 1,1,1,3,3,3- hexafluoropropane – 100%
 • Wzór chemiczny: stężenia gaśniczego CF3 – CH2 – CF3
 • Oznakowanie: Nr CAS: 690-39-1, Nr EEC: 425-320-1
 • Stosowanie: wg normy ISO 14520-11
 • Minimalne stężenie gaśnicze: 5,3%

FE-36 jest nowym środkiem gaśniczym mającym zastąpić Halon 1211 w przenośnym sprzęcie gaśniczym oraz stałych urządzeniach gaśniczych. Wydostający się z gaśnicy gaz FE-36 penetruje obszar pożaru, który za pomocą mechanizmów fizycznych i chemicznych absorbuje ciepło z płomienia. FE-36 jest magazynowany w stalowych pojemnikach w postaci płynnej pod ciśnieniem 15 bar. Środek gaśniczy FE-36 posiada Atest Państwowego Zakładu Higieny Nr PZH/HT-0671/2000. Według Opinii Biura Ochrony Ozonowej środek gaśniczy FE-36 nie należy do grupy substancji kontrolowanych Protokołem Montrealskim.

Zalety FE-36

 • gaz o wysokiej efektywności,
 • nie powoduje uszkodzeń sprzętu elektrycznego, elektronicznego i mechanicznego,
 • nie przewodzi prądu,
 • zamienia Halon 1211, jest o zerowej szkodliwości dla warstwy ozonowej,
 • niska toksyczność,
 • gaz bezbarwny i bezzapachowy,
 • nie pozostawia zanieczyszczeń (brak osadów i zabrudzeń po użyciu w czasie gaszenia).