Urządzenia Gaszące Dwutlenkiem Węgla

Do zadań urządzeń gaszących dwutlenkiem węgla należy tłumienie pożarów w fazie początkowej i utrzymywanie takiego poziomu stężenia dwutlenku węgla, który uniemożliwi ponowne zainicjowanie pożaru.

Tego rodzaju urządzenia gaśnicze nadają się szczególnie do ochrony pomieszczeń i obiektów takich jak:

  • centra maszyn cyfrowych
  • siłownie elektryczne i przekaźniki
  • stacje transformatorowe
  • lakiernie / piece osuszające
  • drukarnie / maszynownie
  • składy drewna i pomieszczenia z maszynami do jego obróbki

Urządzenia gaśnicze GK wykorzystując dwutlenek węgla obniżają poziom zawartości tlenu, koniecznego w procesie spalania, poniżej wartości umożliwiającej zapłon lub spalanie.

Zalety technologii w porównaniu z innymi metodami:

  • CO2 jako gaz dociera nawet do trudno dostępnych miejsc
  • CO2 jest gazem nietoksycznym, nie powoduje korozji metali lub innych uszkodzeń
  • CO2 nie jest przewodnikiem elektrycznym, dzięki czemu może być wykorzystywany w gaszeniu urządzeń elektrycznych
  • CO2 w procesie gaszenia nie wyrządza żadnych dodatkowych szkód

Budowa urządzenia

Urządzenie gaszące dwutlenkiem węgla GK składa się z elementów połączonych w spójny system, który stanowią: zapas środka gaszącego, czujniki wykrywające źródło ognia oraz sieć rur i dysz. Substancja gasząca przechowywana jest w pojemnikach niskociśnieniowych lub w butlach stalowych. Zapas substancji gaszącej kontrolowany jest poprzez regularne ważenie. Do butli poprzez odpowiedni rozgałęźnik podłączony jest system rur i dysz. Wykrycie źródła ognia odbywa się poprzez system czujników wrażliwych na dym, ciepło i płomienie. Wszystkie sygnały wysyłane są do centralki sterującej, która uruchamia system gaśniczy.

Projektowanie

Urządzenia gaśnicze przygotowywane są indywidualnie do każdego projektu. Dobór poszczególnych elementów systemu zależy od poziomu ryzyka i lokalizacji oraz innych istotnych czynników. Projektowanie systemu odbywa się zawsze zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i uregulowaniami.

Serwis

Obok instalacji i projektowania oferujemy również usługi konserwacyjne i serwisowe. Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji.

Ważne informacje

Zastosowanie w/w systemu upoważnia często do znacznych zniżek w ubezpieczeniach mienia. Na ogół dotyczy to ubezpieczeń budynków, wyposażenia i przerwy w produkcji. O szczegóły należy pytać w zakładach ubezpieczeń.