Instalacjy Tryskaczowe Mokre

System mokry w swej konstrukcji należy do najprostszych systemów. W momencie podłączenia sieci głowic tryskowych do źródła wody, woda zalewa całą sieć, w ten sposób w całym systemie znajduje się woda pod ciśnieniem. W przypadku, gdy w którejś z głowic tryskowych zawór bezpieczeństwa stopi się, złamie lub pęknie, natychmiast pojawia się woda. Taka budowa systemu nie powoduje nawet najmniejszego opóźnienia związanego z ewentualnym przepływem wody. Niniejszy system montowany może być w obiektach, w których temperatura nie spada poniżej poziomu zamarzania wody.