Instalacja Zalewowa-Zraszaczowa

Instalacje zraszaczowe, są to instalacje stosowane w miejscach, gdzie pożar może się szybko rozprzestrzenić (np. maszyny papiernicze) lub wymagane jest chłodzenie obiektów podczas pożaru (np. zbiorniki z cieczami palnymi, stacje transformatorowe).

Instalacja zraszaczowa jest systemem posiadającym dwie osobne sieci, gaśniczą i detekcyjną. Gaśnicza sieć rurociągów wyposażona jest w stale otwarte dysze, natomiast sieć detekcyjna może być wykonana w trzech wariantach: elektryczne wykrywanie pożaru, termiczne wykrywanie pożaru z wodną siecią rur, termiczne wykrywanie pożaru z powietrzną siecią rur.

W przypadku powstania pożaru i jego wykryciu przez linię detekcyjną, otwierany jest zawór kontrolno-alarmowy zraszaczowy i zalewany jest cały chroniony obszar. Gaszenie pożaru przy zastosowaniu tego systemu jest opóźnione, jednakże przekaz alarmu pożarowego bezzwłoczny.