Listy Referencyjne STRABAG

Strabag Sp. z o.o., będąc Generalnym Wykonawcą zadania inwestycyjnego Centrum handlowe
KAUFLAND w Nysie oraz w Dąbrowie Górniczej z przyjemnością pragnie zaświadczyć, że firma:

GK Sprinkler Polska Sp. z o.o.

wykonała dla naszej firmy na w/w. obiektach kompleksowe prace (projekt, dostawa i montaż) w
zakresie:

wewnętrznej (mokrej) oraz zewnętrznej (suchej} instalacji tryskaczowej wraz z centralą
tryskaczową oraz instalacje w podziemnym zbiorniku wody pożarowej

GK Sprinkler dał się poznać jako kompetentny partner, w pełni wiarygodny, realizujący prace terminowo i gwarantujący wysoką jakość i estetykę wykonania, oparte na nowoczesnych technologiach zachodnich oraz spełniające wszelkie wymogi CNBOP oraz szczegółowo VdS.

Z przyjętych zadań firma GK Sprinkler dysponując wykwalifikowaną kadrą i odpowiednim sprzętem
wywiązała się rzetelnie i terminowo.

W trakcie realizacji robót firma GK Sprinkler stosowała prawidłową koordynację i organizację placu
budowy i robót, realizując wszelkie polecenia i życzenia GW, Inspektora Nadzoru, Inwestora i
użytkownika.

Podkreślić należy duże zaangażowanie zespołu wykonawczego firmy GK Sprinkler pod sprawnym
kierownictwem i nadzorem, który dbał o zachowanie rygorów wynikających z dokumentacji technicznej, obowiązujących przepisów i norm, a szczególnie Prawa Budowlanego.

Zatrudniona przez firmę GK Sprinkler wysoko wykwalifikowana kadra inżyniersko-techniczna oraz
pracownicza służyła nie tylko swym doświadczeniem technicznym, ale również doradztwem, co sprawiło, że w/w instalacje zostały wykonane fachowo i zgodnie ze znajomością rzeczy i sztuką montażową.
Mając jak najlepsze doświadczenia ze współpracy z firmą GK Sprinkler pozwalamy sobie polecić firmę GK Sprinkler jako kompetentnego i odpowiedzialnego wykonawcę wysokiej jakości robót. “