List Referencyjny TRASKO

“TRASKO-INWEST SP. z o.o. ma przyjemność potwierdzić, że firma GK Sprinkler Polska SP. z o.o. Oddział Legnica wykonała w bieżącym roku, instalację tryskaczową i hy-drantową na obiekcie Centrum Dystrybucyjnego dla TZMO w Toruniu na wartość ok. 1.5 mln. złotych, wygrywając przetargi wewnętrzne dzięki swojej elastyczności cenowej z wie-loma renomowanymi firmami.

Firma GK Sprinkler dała się poznać jako bardzo dobra firma wykonawcza , świetnie znająca swoje rzemiosło i prezentując wysoki poziom wykonawczy.
Pomimo bardzo napiętych terminów realizacji robót, dzięki dużemu zaangażowaniu kadry technicznej jak też monterów, oraz doskonałej znajomości rzemiosła i rzetelności wy-konawczej, zakończyła roboty bezusterkowo w planowanym terminie.

GK Sprinkler jest firmą terminową, bezkonfliktowo prowadzącą roboty, wnosząc w wykonawstwo własne doświadczenie, zaangażowanie, oraz zrozumienie dla aktualnych pro-blemów inwestora. Znajomość nowoczesnych technologii i wykonawstwa robót instalacyj-nych stawia naszym zdaniem firmę GK Sprinkler w ścisłej czołówce spośród naszych pod-wykonawców i godnych polecenia w całym tego słowa znaczeniu.”