List Referencyjny Skansa

“Skanska S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego we Wrocławiu będąc Generalnym Wykonawcą zadania inwestycyjnego Bielany Park Handlowy w Bielanach Wrocławskich z przyjemnością zawiadamia, iż firma:

GK Sprinkler Polska Sp. z o.o.

wykonała i nadal wykonuje dla naszej firmy na w/w obiekcie kompleksowe prace (projekt, dostawa, montaż) w zakresie:

  1. Instalacja tryskaczowa
  2. Instalacja hydrantów wewnętrznych
  3. Centrala tryskaczowa

Firma GK Sprinkler Polska Sp. z o.o. dała poznać się jako wiarygodny i kompetentny partner, który realizuje wszystkie zlecone mu prace w terminie, zapewniając przy tym jakość oraz rzetelne wykonawstwo.

Kadra inżyniersko-techniczna oraz pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie techniczne co bardzo dobrze rzutuje na fachowe i zgodne ze znajomością rzeczy oraz montażem wykonanie zleconych prac z w/w zakresu.

Mając na uwadze bardzo dobrą współpracę z firmą GK Sprinkler Polska Sp. z o.o. pragniemy polecić ją jako fachowego i odpowiedzialnego wykonawcę robót instalacyjnych.”