List Referencyjny ICT Poland

“W imieniu Firmy ICT Poland z przyjemnością zawiadamiam o wzorowej współpracy podczas rozbudowy fabryki w Kostrzynie z firmą GK SPRINKLER.

W/w wykonawca realizowała dla nas następujący zakres zadań:

  • instalację tryskaczową na powierzchni całej nowo wybudowanej hali o powierzchni 18 000 m2 o łącznej liczbie tryskaczy 2 228
  • instalację ringu hydrantów zewnętrznych na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej
  • instalację hydrantów wewnętrznych
  • pompownię do w/w instalacji

Z powierzonych zadań konawca wywiązał się dobrze, dotrzymując zarówno terminów· jak i uzgodnionej, dobrej ja ości.

Jako Kierownik rojektu rozbudowy Fabryki polecam przyszł m Inwestorom firmę GK SPRINKLERjako sprawdzonego i rzetelnego Wykonawcę.”