List Referencyjny Hochtief OPERA

“HOCHTIEF Polska Sp. z o.o., Generalny Wykonawca obiektu „Budowa Opery Krakowskiej”, zaświadcza, że “GK Sprinkler Polska Sp. z o.o.” z siedzibą 59-220 Legnica, ul. Bydgoska 18, uczestniczyła w okresie od 01.2007 do 03.2008 w realizacji zadania.

Zakres prac powierzonych firmie „GK Sprinkler” obejmował wykonanie instalacji systemów tryskaczowych.
Firma GK Sprinkler Polska Sp. z o.o, realizując powierzone zadania, wykazała się profesjonalizmem i rzetelnością, dobrą organizacją oraz pełnym zaangażowaniem załogi zatrudnionej przy realizacji zadania.

Wszystkie prace zostały wykonane terminowo, z należytą starannością.”